I Międzynarodowa Konferencja Hotelarska
"Gościnność w XXI Wieku"
"Jakość Obsługi Gości Kluczem Sukcesu Hotelarstwa"
Data
27 marca 2007 r.
Miejsce
Courtyard by Marriott, Warsaw International Airport Hotel
Czas
10:00 - 18:30
Koszt (wpłata przed 11.03.07)
833,- PLN + VAT
Koszt (wpłata po 11.03.07)
980,- PLN + VAT
Konferencja to trzy ważne bloki tematyczne dla Kadry Zarządzającej oraz
"Warsztat/Panel" dla Concierge, Kierowników Recepcji i Front Desk.
Konferencję kończy Koktail na który zapraszają Prelegenci i Organizatorzy.


  Powrót