Concierge Polska zrealizowało w okresie od 1.05.08 do 31.08.08 cykl 10-ciu szkoleń współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

Kadry Pomorskiej Gościnności - Część I
"Czystość, Kultura, Ogłada"

Szkolenia skierowano do kobiet w wieku powyżej 45 lat o wykształceniu co najwyżej średnim mieszkających i pracujących w województwie pomorskim. Szkolenia służyły rozwijaniu umiejętności oraz dotyczyły zasad działania w nowoczesnej organizacji Hotelu. W części warsztatowej uczestnicy trenowali procedury w pokojach hotelowych.

  • Program każdego szkolenia (wykład i warsztaty) był 1 dniowy;
  • Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe ;
  • Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.