Wdrożenia

W roku 2008 Concierge Polska opracowała szkolenie "Hotelowa Księga Standardów - Część I". W roku 2009 opracowano Część II tego szkolenia, a w ślad za szkoleniami proponujemy kompleksową usługę wdrożeniową :

Hotelowa Księga Standardów

Oferta wdrożeniowa adresowana jest do placówek branży hotelowej. Wdrożenie polega na wspólnym z hotelem opracowaniem dokumentacji Hotelowej Księgi Standardów oraz wdrożeniem systemu zarządzania opartego o informacje w niej zawarte.

  • W ramach wdrożenia hotel otrzymuje Hotelową Księgę Standardów opracowaną indywidualnie dla hotelu;
  • Wdrożenie obejmuje pełną organizację hotelu, w tym pion gastronomii oraz SPA
  • Uczestnicy wdrożenia otrzymują cenne materiały szkoleniowe w języku polskim