"Concierge Express "

Jest to szkolenie specjalistyczne adresowane do kierowników
i pracowników Front Desk, Recepcji i Concierge. Szkolenie wskazuje
na stosowane w najlepszych hotelach, narzędzia i techniki obsługi
różnych sytuacji z Gościem hotelowym. Szkolenie zwraca uwagę za poziom
obsługi oraz techniki rozmów gwarantujące szybką obsługę Gościa
i jego pełną satysfakcję.

Szkolenie to 5 bloków tematycznych, w ramach każdego bloku wykład,
7-12 minutowy film szkoleniowy, ćwiczenia i warsztat polegający na
inscenizacji zachowań Gościa oraz zadanie do wykonania po zająciach.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Klient (firma kierująca
uczestników) otrzymuje wzory stosowanych formularzy w formie CD ROM.
Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.
Szczegółowy program szkolenia przekazujemy wraz z ofertą.

  Powrót