"Neon Signes of Service" - Znaki Neonowe Usługi

Jest to szkolenie specjalistyczne adresowane do kierowników i pracowników Front Desk, Recepcji i Concierge. Szkolenie wskazuje na podstawowe, widoczne lecz niemierzalne, kwestie o których należy pamiętać przy świadczeniu usług na rzecz Gościa. Kwestie te nazwano "Znakami Neonowymi". Szkolenie bazuje na wzorcach światowych i doświadczeniach uznanych sieci hotelowych. Szkolenie definiuje techniki zachowań zapewniające najwyższy poziom świadczonych usług oraz zapewniające optymalizację wysiłku i minimalizację stresu personelu.

Szkolenie to 12 bloków tematycznych, w ramach bloku wykład, 7 - 12 minutowy film szkoleniowy, ćwiczenia i warsztat polegający na inscenizacji zachowań Gościa oraz zadanie do wykonania po zajęciach. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Szkolenie trwa 12 godzin lekcyjnych.

Szczegółowy program szkolenia przekazujemy wraz z ofertą.

  Powrót