"High Road of Service" - Wysoki Szlak Usługi

Jest to szkolenie specjalistyczne adresowane do kierowników i pracowników Front Desk, Recepcji i Concierge. Szkolenie dotyczy najwyższych standardów technik obsługi Gościa. Szkolenie definiuje system zachowań personelu mającego kontakt z problemami Gościa, jak również najważniejsze kwestie związane z higieną psychiczną personelu rozwiązującego problemy trudne lub zobowiązanego do negatywnych odpowiedzi.

Szkolenie to 7 bloków tematycznych, w ramach każdego bloku wykład, 7 - 12 minutowy film szkoleniowy, ćwiczenia i warsztat polegający na inscenizacji zachowań Gościa oraz zadanie do wykonania po zająciach. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

Szczegółowy program szkolenia przekazujemy wraz z ofertą.

  Powrót